Horváth Róbert 

írásaiból


About the Term "Traditional Authors"
A „tradicionális szerzők” kifejezésről
Egy abszurdum és skandalum, ami nagy misztérium
A böjtről
A Critique of Against the Modern World by Mark Sedgwick [html] [doc] [pdf]
Az exoterizmus és az ezoterizmus
A hermetika és az alkímia szellemi érvényéről
A hősök kora
Az Istenség személyes és személyfeletti arculata: Iśvara és Nirguna Brahma
Isten-fogalmunk tökéletesítése
Az isteni megnyilvánulás a szuverenitás festője: Csontváry
A keleti és a japán szemlélet néhány sajátossága / Some features of the Eastern
and Japanese view of life and art) [pdf]

Létező, létezés, lét
A létszintek megkülönböztetése és hierarchiája
Mark Sedgwick Against the Modern World című könyvének kritikája
[html]
[doc] [pdf]
Matgioi és a Taoizmus kapcsán
René Guénon és Magyarország
Spiritualitás és intellektualitás
A szellem fogalma
A „távoli szerelem” metafizikája
A „távoli szerelem” – Transzcendentalizmus és immanentalizmus
A természetfelettiség
A tudatosság fokozatai

A zarándok elbeszélései (recenzió)

Megjegyzések a jainizmusról

Szépség és fájdalom

Az intellektus állásfoglalása: Jean Robin az UFO-kérdésről

Ungern-Sternberg és a buddhizmus

Duncan Shelley: "Az elme gyilkosai" és "A világ a színfalak mögött" c. könyvének recenziója


 

VISSZA