Baranyi Tibor Imre

 

FEJLŐDŐ LÉTRONTÁS  

és  

ÖRÖK HAGYOMÁNY 

 

            

 

TARTALOM 

 

 

· Előszó helyett

· A huszadik századról

· A második világháború kitörésének és a Harmadik Birodalom bukásának okairól és körülményeiről

· A világkorszakok és az antitradíció formái

· A hagyományellenesség és a baloldal

· 666

· Eschaton és apokalypsis 

· "Hőhalál" vagy "nagy reccs" - vagy valami egészen más? A „világvége” modern elméletei és tradicionális teóriája

· A metafizikai tradíció

· Mágikus szolipszizmus

· Lét és tudat

· A metafizikai kettős: esszencia – szubsztancia

· A harc metafizikája

· René Guénon és a tradicionalitás

· Abyssus abyssum invocat - Gondolatok a tradicionalitás és a kortárs kereszténység kapcsolatáról

· Katholicizmus és metafizikai tradicionalitás

· A fatimai Mária-jelenések „titkai”

· Néhány szempont a magyarországi egyházak minőségi megítéléséhez

· Magyarság és őshagyomány: Turán

· Az okkultista nacionalizmusról

· Asztrológia és metafizika

· A világ kialakulásának modern és tradicionális magyarázatairól

· A „tutaj” és „túlpartra” való átkelés

· A spirituális megvalósítás veszélyei

 


Megrendelés

kvintesszencia@tradicio.org