Baranyi Tibor Imre 

 

 HAGYOMÁNY és MAGYARSÁG

Hungarologia traditionalis

 

            

 

Minden nemzet, így a magyarság létkérdései is csak szellemi távlatokban válhatnak világossá a nemzet tagjai, kiváltképpen a vezetésre hivatottak számára. Csak ha az örökérvényű, változhatatlan létokokra, s forrásukra, a mindeneket kormányzó Igazságra függesztjük tekintetünket, csak akkor tudhatjuk meg, mi a magyarság sorsa, mindenkori feladata, hogy legyengült állapotából miként léphet a gyógyulás (salvus) útjára egy testileg, lelkileg, szellemileg beteg és haldokló világban.

„A hungarologia traditionalis (a szellemi és metafizikai hagyomány alapelveire épülő magyarságtan) alkalmazott tudományág, amely a magyar őshagyomány és a magyarság mibenlétének kutatását szilárd, jól megalapozott és egyetemes érvényű alapelvekre építi.” Ebből adódóan megfelelő keretekkel szolgál, hogy művelője egyéni és közösségi szinten egyaránt sorsdöntő jelentőségű, s igaz tetteket eredményező belátásokra jusson mind a magyar történelem, a politika és a közélet, mind a magyarság karakterológiájának, jelenlegi állapotának vizsgálatát és megítélését illetően.

Baranyi Tibor Imre előző könyvében (Fejlődő létrontás és örök Hagyomány) a jelenkori világ válságának mélyebb összefüggéseit tárta fel a metafizikai hagyomány alapigazságai szempontjából. Új kötete kifejezetten a magyarsághoz kapcsolódó tanulmányainak gyűjteménye; magyarságtan, melyben nemzetünk számára most is a világ Fénye, a Hagyomány mutatja a boldoguláshoz vezető utat.

 

 

  TARTALOM 

 

Az őseredeti hagyomány és a leszármazások 

Hyperborea és Turán

A magyarság szellemi küldetése

Vertikális nomádság

„Színek” és feladatok

A nemességről

A turulok és a magyarok rangi beosztásairól

Szempontok a magyar emberfajták vizsgálatához

Íj és puska / Megjegyzések a vadászat kapcsán 

Harc és szellemi fensőbbség

1956. október 23. 

Törvénytelen szocializmus: ávósok és pufajkások 

A Magyarországra vonatkozó „tervek” kapcsán 

Zsidó messianizmus és cionizmus

A jelenkori magyar közoktatásról

Konklúzió / Radikális nemzetstratégiai orientációk – a spirituális talapzat helyreállítása

 


Megrendelés

kvintesszencia@tradicio.org