RENÉ GUÉNON

AZ INFINITEZIMÁLIS KALKULUS ALAPELVEI

Fordította: Varga Lajos

 

René GUÉNON (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Hagyomány helyreállításának, valamint a  tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára. 

    28 kötetes életműve szilárd alap a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint útvesztés felszámolására. Guénon a Őseredeti Hagyomány központi ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott tanítás lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási gyakorlat legmélyebb szintjeibe. 

    Az Infinitezimális kalkulus alapelvei a matematika tudományának tradicionális felfogásán keresztül az igazi Végtelen ideáját és annak a tradicionális tanításokban játszott lényegi szerepét mutatja be. A matematika mint résztudomány itt a metafizikai valóság szimbolikus illusztrációjául szolgál, mint a hajdani  tradicionális tudományoknál minden esetben. A modernek hamis végtelen-fogalmának kritikája, és az igazi Végtelen tradicionális felfogása elsőrendű fontosságú a szellemi-metafizikai megvalósításban. A Szerző ebben a művében az infinitezimális kalkulus, vagyis a meghatározhatatlanul vagy „véghetetlenül” kicsi számításának bemutatásán és korrekcióján keresztül világítja meg azt, hogy a szellemi és metafizikai végcél nem egyszerűen fokozatonként haladva, hanem egy létrendi szintáttörés révén valósítható meg.

 

 


 

TARTALOMJEGYZÉK

 

előszó

1. infinit és indefinit: végtelen és véghetetlen

2. a végtelen szám ellentmondása

3. a megszámlálhatatlan sokaság

4. a folytonos mérése

5. az infinitezimális módszer felvetette kérdések

6. a megalapozott fikciók

7. a végtelenségi fokok

8. végtelen felosztás vagy véghetetlen oszthatóság

9. véghetetlenül növekvő, véghetetlenül csökkenő

10. végtelen és folytonos

11. a folytonossági törvény

12. a határérték fogalma

13. folytonosság és határátmenet

14. az eltűnő mennyiségek

15. a zérus nem szám

16. a negatív számok jelölése

17. az erők egyensúlyának ábrázolása

18. változó mennyiségek és fix mennyiségek

19. szukcesszív differenciálások

20. különböző véghetetlenségi rendek

21. a véghetetlen analitikusan kimeríthetetlen

22. az integrálás szintetikus jellege

23. eleai zénón érvei

24. a határátmenet helyes felfogása

25. végkövetkeztetés

 


Megrendelés:

 

 

Kvintesszencia Kiadó