SZENT KORÁN

KÍSÉRŐ TANULMÁNNYAL A TRADICIONÁLIS SZEMLÉLETŰ, MAGYAR NYELVŰ ÉRTELMEZŐ FORDÍTÁSHOZ

Korán A/5, 472 oldal, keménytáblaKísérő tanulmány A/5, 48 oldal, kartonált 

Fordította: Baranyi Tibor Imre

 

 

E világos magyar nyelvű fordítás az öröktől fogva létező Szent Kur’an – Isten által, Gábriel angyali ajkainak áldozata révén az utolsó próféta, Muhammad (saws) számára arab nyelven kinyilatkoztatott – szavainak tradicionális interpretációja, amely figyelembe vette a Könyv alábbi megjelenési formáit is:

 – Kur’âni Kerîm. Istambul, 2017, Marmara Üniversiti

Al-Qur’an. islam4you.info/contents/ HolyQuran/Roman_Arabic

Al-Qur’an. www.islamawakened.com

Alcorani textus universus. Padua, 1698, K. n.  

 The Study Quran. (Seyyed Hossein Nasr Editor-in-chief). New York, 2015, Harper One

The Message of the Qur’ân. Translated and explained by Muhammad Asad. Gibraltar, 1980, Dar al-Andalus Limited

The Holy Qur’an. H. n., 1997, Islam International Publications Limited

The Noble Qur’an quran.com

The Qur’ân. H. n., é. n., Saheeh International

Il Corano. San Casciano Val di Pesa, 1999, Grafiche Stianti s.r.l.

 

Jelen kiadás tartalmával és formájával is azt szándékozik elérni, hogy a Szent Koránt mindennapi használatra és értelmezésre alkalmas módon adja az olvasó kezébe. Ezért a magyar Korán ájáihoz (igéihez, verseihez) közvetlenül csak minimális kiegészítő magyarázat került. Az értelmezést segítő tanulmány külön füzetben kapcsolódik a fordításhoz.

A fordító a Szent Korán interpretációjában hagyományosan támaszkodik a hadíszokra, a Próféta társainak beszámolóira, a követők (Tabi’in) beszámolóira és a különböző tafszírokra. Az interpretáció létszemléleti bázisát az iszlám tradíción belül Muhyiddin ibn Arabi, és Sahl b. ’Abd Allah al-Tustari szúfi misztikusok Egység-tanai, illetve Jalal ad Din Rumi, Yahya ibn Habash Suhrawardi, Abdul Qadir Geylani, Mulla Sadra, Al-’Arabi ad Darqawi tanításai adják.

A helyes megértéshez elengedhetetlen tradicionális létszemlélet és tradicionális szimbólumértelmezés vonatkozásában René Guénon (Sejk Abdul Wahid Yahia), Martin Lings (Abu Bakr Siraj ad-Din), Titus Burckhardt (Ibrahim Izz al-Din), Abdul Wahid Pallavicini, Sejk Ahmed al Alawi, Frithjof Schuon (Isa Nur ad-Din ‘Ahmad) és Seyyed Hossein Nasr nevei feltétlenül megemlítendőek. A Szent Korán tradicionális szemlélet jegyében született fordításai és exegetikái kapcsán Hossein Nasr kiváló Korán-fordítását és magyarázatgyűjteményét, a Study Qur’an-t, illetve Angelo Terenzoni Il Corano című értelmezését vette alapul a fordító. A nyelvi, filológiai, jogi és társadalmi kérdések tekintetében, Ludovico Marracci 1698-ban megjelent latin nyelvű Alcorani Textus Universus Arabicae et Latinae-jára, Ismail ibn Umar Ibn Kathir kiváló tafszírjára, illetve Muhammad Asad The Message of the Quran című Korán fordításában és magyarázatában megnyilvánuló különleges nyelvtehetségére támaszkodott a fordító.

 

 

 


Megrendelés:

 

 

Kvintesszencia Kiadó