Magyar Hüperión

A jobboldali értelmiség folyóirata

Főszerkesztő Horváth Róbert

 

A háromhavonta megjelenő Magyar Hüperión folyóiratnak két fõ célja van. Egyrészt publikációs lehetőséget kíván nyújtani a magyar értelmiség mindazon tagjainak, akik a jobboldaliság ideáját és nemzeti elkötelezettségüket nyíltan felvállalják. Összefogni, összefoglalni és bemutatni akarja a jobboldali beállítottságú nemzeti értelmiség alkotásait, kutatási eredményeit, színvonalasan kidolgozott gondolatait. Másrészt lefektetni kívánja egy jellegzetesen magyar szellemi út alapjait. Ezt részben azon elképzelések mentén teszi, amelyekről - némileg homályos és irodalmi módon - Hamvas Béla írt A magyar Hüperion című könyvében. Olyan magyar útról van szó, amely figyelembe veszi, tiszteli és képviseli a magyarság keresztény és kereszténység előtti hagyományait, de nem zárja magát azok keretei közé. 

A folyóirat szerkesztői azokat a szerkesztési elveket követik, amelyeket a Pannon Front és az Északi Korona megkezdett. A nemzeti politikai kultúra színvonalát nemcsak történelmi és ideológiai, hanem művészeti-esztétikai valamint vallási témákkal és eszközökkel is emelni kívánja. Fő témakörei: történelem, politikai ideológia, magyarságkutatás, metafizika és vallás, irodalom és művészet. A folyóirat szerkesztői úgy vélik, azzal használnak a magyarság ügyének és szellemi felemelkedésének a leginkább, ha nem szakítják ki univerzális összefüggéseiből; ha nem állítják szembe más hagyományok szellemi eredményeivel; ha a magyarság nagyságát nem izoláltan, túlzón, álérdemek nyomán hangsúlyozzák. Valódi hazai szellemiség - amely önálló, de nemzetközi viszonylatban is jelen van - tényleg nem képzelhető el univerzális szellemi értékektől függetlenül, de a jelen globalista időkben a nemzeti elkötelezettség és a normális radikalizmus nélkül már nem képviselhető a jobboldaliság.

 

I. szám A/4, 126 oldal, kartonált

Eddig megjelent számok megrendelése:

kvintesszencia@tradicio.org

 

 

 

 

Az I. szám tartalma:

 

Főszerkesztői köszöntő

Bogár László: Nemzetstratégiai töprengések

Baranyi Tibor Imre: A nemzet mibenléte az Őshagyomány fényében

Frithjof Schuon: Patriotizmus és nacionalizmus. (Két részlet)

Vona Gábor: A modernkori ember politikai tipológiája

Taraszevics Zzuzsa: A Caudillo – Francisco Francóról. A tiszta jobboldaliság érvényesítése a 20. század viharában 

Bakay Kornél: A magyar őstörténet fő kérdései - régész szemmel

Prohászka Lajos: A bujdosó. (Részlet)

Bakay Kornél: Kommunizmus: az emberi gonoszság felülmúlhatatlan tobzódásának eszméje és gyakorlata

René Guénon: Goldziher Ignácról és a modern vallástudományról 

Horváth Róbert: Hüperiónról

Stamler Ábel: Euterpé ölén. Száz éve született Weöres Sándor

Frithjof Schuon: Öt költemény. Hajnalpír – Ismételve – Világmindenség – Győzelem – Őstudás

Gulyás Pál: Öt költemény

Hamvas Béla levele Gulyás Pálhoz (1940)

Ocskó Gábor: Pokoljárás, avagy tigrislovaglás. Szellemi lehetőségek a korszak tapasztalásának és megismerésének területein 

Wolfram: Szüzekről és démonokról 

 

KULTURÁLIS SZEMLE

Troy Duffy: Testvérbosszú 1-2. (filmkritika)

Primordial: The Gathering Wilderness (lemezkritika)

Ars Naturae 3–4. szám. (folyóirat recenzió)

Tanulmányok a tradicionális íjászatról (könyvkritika)

Tenzin Wangyal: A szakrális test felébresztése  (könyvkritika)

Cseh Tamás: A csillagokkal táncoló Kojot. Észak-amerikai síksági indián mesék (hangoskönyv-ismertetés)