A Hétmagyar vérszerződése

 
 
 
 
 
 
 

Történeti forrásművek a hunokról, az ősmagyarokról és korukról

 

Anonymus: GESTA HUNGARORUM

IBN RUSZTA ÉS GARDÍZÍ: A M.DZS.GH.R-OK (Magyarok)

MAHMUD TERDZSÜMÁN

IBN FADLÁN

MADZSAR TARIHI

HERODOTOS

PRISZKOSZ RÉTOR

MALÁLASZ ÉS THEOFÁNISZ

MENANDROSZ

GYÖRGY BARÁT KRÓNIKÁJÁNAK FOLYTATÁSA

BÖLCS LEÓ: TAKTIKA

BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTÍN: A BIRODALOM KORMÁNYZÁSA

IOANNÉS SKYLITZÉS

AZ ORKHONI FELIRATOK

REGINO ÉVKÖNYVE

FULDAI ÉVKÖNYVEK

JÁNOS DIAKÓNUS: VELENCEI KRÓNIKA

THEOTMÁR SALZBURGI ÉRSEK: LEVÉL IX. JÁNOS PÁPÁHOZ 900 TAVASZÁN

LIUDPRAND: ANTAPODOSIS

EKKEHARD: SANKT GALLEN-I TÖRTÉNETEK

LEO MARSICANUS: MONTECASSINO KRÓNIKÁJA

WIDUKIND: A SZÁSZOK TÖRTÉNETE

SANKT GALLEN-I ÉVKÖNYVEK

AUGSBURGI GERHARD: SZENT UDALRIK ÉLETE

AVENTINUS: BAJOR ÉVKÖNYVEK

A CIRILL-LEGENDA

A METÓD-LEGENDA

CSODA EGY BOLGÁRRAL (Elbeszélés a magyar-bolgár háborúról) Szent György csodája a kereszttel és a bolgárral

OROSZ ÉVKÖNYVEK (Nesztor-krónika)

SZENT ANDRÁS ÉS BENEDEK LEGENDÁJA

EMESE ÁLMA

CSODASZARVAS-MONDA (A magyarok terjeszkedésének kezdete Scythia keleti részén)

FEHÉRLÓ-MONDA

LEEL (LÉL) ÉS BULCHU MONDÁJA

BOTOND-MONDA (A magyarok legyőzik a görögöket)

I. ISTVÁN I. TÖRVÉNYKÖNYVE (1001 körül)

SZENT ISTVÁN KIRÁLY KIS LEGENDÁJA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY NAGY LEGENDÁJA

SZENT ISTVÁN LEGENDÁJA HARTVIK PÜSPÖKTŐL

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

SZENT IMRE HERCEG LEGENDÁJA

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK KIS LEGENDÁJA

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK NAGY LEGENDÁJA